Strona startowa about us family life
Cytostatyki

Cytostatyki to inaczej leki cytostatyczne, leki cytotoksyczne czy też leki przeciwnowotworowe. Cytostatykami nazywamy substancje zarówno naturalne, jak i syntetyczne. Wykorzystuje się je w chemioterapii. Z kolei chemioterapia wykorzystywana jest w leczeniu chorób nowotworowych. Leki cytotoksyczne mają taką właściwość, że działają toksycznie na komórki nowotworowe, które z kolei charakteryzują się tym, że ulegają szybkiemu podziałowi. Podkreślić należy również fakt, że leki te poza tym, że niszczą komórki nowotworowe, wpływają również niekorzystnie na zdrowe komórki, uszkadzając je. W efekcie tego, że leki cytostatyczne hamują podziały jakie zachodzą w szpiku kostnym, dochodzi do anemii, trombocytopenii oraz neuropenii. Omawiane leki przeciwnowotworowe obniżają także odporność. Niekiedy jest ono tak znaczące, że zagraża ono życiu. W efekcie ingerowania w podziały komórek nabłonka skóry, leki cytostatyczne powodują łysienie. Ponadto, powodują one zaburzanie podziałów komórek nabłonka, który wyścieła przewód pokarmowy. Takie zaburzenie doprowadza do: nudności, wymiotów, wrzodów żołądka oraz dwunastnicy, stanów zapalnych błon śluzowych układu pokarmowego. Leki z tej grupy zaburzają także płodność. Spowodowane jest to tym, że dochodzi do zahamowania spermatogenezy oraz miesiączkowania. Uszkodzeniu ulegają komórki płciowe. Z kolei na skutek zwiększenia poziomu kwasu moczowego, który pochodzi z rozpadających się komórek, dochodzi do uszkodzenia nerek. Ze względu na tak liczne działania niepożądane, leki cytostatyczne stosuje się wówczas, gdy inne metody leczenia zawodzą. Mamy tu na myśli metody chirurgiczne oraz radiologiczne. Cytostatyki powodują zaburzanie cyklu komórkowego oraz śmierć komórki. Mogą również wywoływać zahamowanie jej rozwoju oraz zaburzenie wszelkich podziałów. Zazwyczaj podczas jednej chemioterapii wykorzystuje się kilka leków z różnych grup cytostatyków. W efekcie, dzięki takim podejściu obserwuje się zwiększenie skuteczności leczenia. Wciąż trwają badania nad coraz to nowymi i doskonałymi cytostatykami.

'
Pacjentom onkologicznym zaleca się długie odpoczynki, tzn. długi sen w nocy oraz krótkie drzemki w ciągu dnia. Warto jednak pamiętać, że zmiana pozycji po odpoczynku powinna odbywać się stopniowo. Dzięki temu można uniknąć zawrotów głowy.
Duże niebezpieczeństwo grozi również wówczas, gdy dochodzi do pęknięcia naczynia, do którego podano lek. Doprowadzić to może do martwicy tkanek, które znajdują się w sąsiedztwie.
Start | Artykuły | Kontakt | Polityka coockie | Copyright © Chemioterapia.waw.pl