Strona startowa about us family life
Powikłania chemioterapii

Chemioterapia, poza tym, że pozwala leczyć choroby nowotworowe, wywołuje również szereg niekorzystnych zmian w organizmie człowieka. W przypadku chemioterapii przeciwnowotworowej mamy do czynienia m.in. z nudnościami i wymiotami. Objaw ten pojawia się zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin. Nie jest to jednak regułą. Jak się bowiem okazuje, objaw ten wystąpić może również w drugiej, trzeciej dobie od momentu rozpoczęcia chemioterapii lub też kilka dni po jej zakończeniu. Skutkiem wymiotów może być odwodnienie oraz towarzyszące mu zaburzenie elektrolitowe. Z tego względu konieczne jest nawadnianie chorego. Uszkodzenie ulega szpik kostny. Ma to miejsce szczególnie pomiędzy 6. a 14. dniem leczenia. Po tym okresie następuje jego regeneracja. Zmniejszeniu ulega również odporność. Chemioterapia przyczynić może się również do ostrej niewydolności nerek. Omawiana terapia wpływa również niekorzystnie na pracę mięśnia sercowego. Do objawów jego uszkodzenia zalicza się: zaburzenia rytmu serca, objawy zapalenia osierdzia i mięśnia sercowego, niedokrwienie serca, ostrą niewydolność serca. Na skutek stosowania chemioterapii obserwuje się też uszkodzenie układu nerwowego, co objawia się choćby zaburzeniami czucia oraz ruchu. Chemioterapia przyczynia się także do zapalenia błony śluzowej jamy ustnej i przełyku. Zaburzenia te skutkują trudnościami w przełykaniu. Ponadto wspomnieć należy o tym, że jama ustna charakteryzuje się zaczerwienieniem, obrzękiem, nadżerkami, owrzodzeniami. Niekiedy chemioterapia doprowadzić może nawet do martwicy. Zapaleniu ulegaj również jelita, co z kolei objawia się biegunką. Wiele spośród leków cytostatycznych charakteryzuje również to, że niekorzystnie wpływają one na układ oddechowy. I tak dojść może do niewydolności oddechowej lub do włóknienia płuc. Chemioterapia przyczynia się do powstawania skrzeplin w świetle naczyń. W efekcie tego może dojść do zatykania naczyń płucnych, co z kolei oznacza sprzyjanie wystąpieniu zatorowości płucnej, które może doprowadzić do śmierci pacjenta. Duże niebezpieczeństwo grozi również wówczas, gdy dochodzi do pęknięcia naczynia, do którego podano lek. Doprowadzić to może do martwicy tkanek, które znajdują się w sąsiedztwie. Powikłaniem bardzo widocznym, i często kojarzonym z chemioterapią jest utrata włosów. Zazwyczaj ten rodzaj zmiany jest odwracalny, co oznacza, że po pewnym czasie włosy odrastają. Co więcej, wspomnieć należy, że niekiedy obserwuje się nadwrażliwość skóry na światło. Chemioterapia wywiera również wpływ kancerogenny, co oznacza, że stosowanie tego rodzaju leków przyczynia się do rozwoju nowotworów. Nie sposób nie wspomnieć o wpływie teratogenny, tzn. o sprzyjaniu uszkodzeniom płodu, a nawet przyczyniający się do jego śmierci. Z tego względu okres ciąży oraz karmienia piersią jest przeciwwskazaniem do stosowania leków cytostatycznych.

'
Osobom po chemioterapii zaleca się krótkie spacery oraz ćwiczenia ruchowe o niewielkim obciążeniu. Pacjentom onkologicznym zaleca się długie odpoczynki, tzn. długi sen w nocy oraz krótkie drzemki w ciągu dnia. Warto jednak pamiętać, że zmiana pozycji po odpoczynku powinna odbywać się stopniowo. Dzięki temu można uniknąć zawrotów głowy.
Chemioterapia wywiera również wpływ kancerogenny, co oznacza, że stosowanie tego rodzaju leków przyczynia się do rozwoju nowotworów. Nie sposób nie wspomnieć o wpływie teratogenny, tzn. o sprzyjaniu uszkodzeniom płodu, a nawet przyczyniający się do jego śmierci. Z tego względu okres ciąży oraz karmienia piersią jest przeciwwskazaniem do stosowania leków cytostatycznych.
Start | Artykuły | Kontakt | Polityka coockie | Copyright © Chemioterapia.waw.pl